Mitä osteopatiassa tapahtuu?

Mitä on osteopatia ja mitä osteopaatin vastaanotolla oikein tapahtuu?
Tässä pyrin selittämään mitä Salon Kehonhuollon vastaanotolla tapahtuu, kun varaat ajan 3. vuoden osteopatiaopiskelijan vastaanotolle.

Osteopatia on Suomessa vielä varsin pienimuotoinen ammattiryhmä, joista monet toteuttavat ’osteopatiaa’ eri tavoilla. Tämä näkyy siten, että henkilö voi käydä usealla eri osteopaatilla ja saada hyvin erilaista palvelua.

Mitä osteopaatti tekee?
Osteopaatti on terveydenhuollon ammattihenkilön nimike, johon vaaditaan nelivuotinen nimikkeeseen oikeuttava koulutus.
Osteopaatilla on valmiudet kattavaan kliiniseen tutkimiseen, manuaaliterapian tekniikoihin, sekä aktiivisiin kuntoutusmenetelmiin.

Itse toteutan vastaanotollani näyttöön perustuvaa osteopatiaa.
Vastaanotolla suosin ensisijaisesti aktiivisia hoitomenetelmiä, kuten ohjattua harjoittelua, sekä asiakkaan arjen aktiviteettien sopeuttamista tapauskohtaisesti. Asiakkaan toiveiden mukaan voidaan hyödyntää myös manuaaliterapiaa kuten hierontaa tai nivelkäsittelyä.

Mitä on näyttöön perustuva toiminta?
Näyttöön perustuva toiminta voidaan määritellä lyhyesti; ’’parhaimman saatavilla olevan tutkimusnäytön, kliinisen kokemuksen, ja asiakkaan arvojen sekä olosuhteiden integraatio suhteutettuna asiakkaan hoitoon, hoitotyön hallintaan sekä terveyspoliittiseen päätöksentekoon’’ (Sackett 1996).

Näyttöön perustuvalla toiminnalla varmistetaan hoidon turvallisuus, mahdollistetaan todistetusti paremmat hoitotulokset, parannetaan asiakastyytyväisyyttä sekä saadaan aikaan kustannustehokkaampi hoitosuunnitelma.

Mitä osteopaatin vastaanotolla tapahtuu?
Osteopaatin ensisijaisena tehtävänä on keskustella asiakkaan kanssa tämän toiveista ja tavoitteista hoitotapahtuman suhteen. Haastattelun ja kliinisen tutkimuksen perusteella luodaan asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä yksilökohtainen hoitosuunnitelma.

Vastaanotollani tavoitteeni on, että kipua ja muita vaivoja kokevat henkilöt tulisivat paremmin toimeen jokapäiväisessä elämässä sekä pääsisivät takaisin rakastamiensa aktiviteettien pariin. Tämän vuoksi suosin aktiivisia hoitomenetelmiä, joiden avulla voidaan saada asiakkaille optimistiset odotukset hoitoprosessista ja parantaa heidän minäpystyvyyttään

Aktiivisia hoitomenetelmiä voivat olla ohjattu harjoittelu asiakkaan mieltymysten ja toiveiden mukaisesti sekä arjen aktiviteettien sopeuttaminen tapauskohtaisesti niin, että he voivat pysyä mahdollisimman aktiivisina vaivasta huolimatta.
Toiveiden mukaan vastaanotolla voidaan hyödyntää myös manuaaliterapiaa kuten hierontatekniikoita, nivelkäsittelyjä tai neulahoitoja.

Minkä pituinen vastaanottoaika kannattaa varata?
Osteopaatin vastaanotolle voi varata tällä hetkellä 45min ja 60min vastaanottoajat.
45min aika soveltuu paremmin lyhytkestoisten (alle 3kk) tuki- ja liikuntaelinperäisten vaivojen konsultaatioon.
60min aika soveltuu paremmin pitkäkestoisempien (yli 3kk) ja/tai merkittävää haittaa aiheuttavien vaivojen konsultaatioon.