Vastusharjoittelun hyödyt ikääntyneille

Oct 7, 2019 | 0 comments

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisiä varttuneen väestön keskuudessa. Väestön ikääntymisen sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttaman taakan vuoksi terveydenhuollon on syytä panostaa ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen [1]

Erilaisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien esiintyvyys kasvaa ikääntymisen mukana ja ne usein vaikuttavat toimintakykyyn sekä yleiseen hyvinvointiin.

Lihasmassan ja voiman väheneminen (sarkopenia), luukato (osteoporoosi), nivelrikko sekä kaatumisriskin kasvaminen ovat tyypillisiä vanhenemiseen liitettyjä muutoksia.

Ongelmien havaitseminen aikaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta hoidon aloittaminen ei viivästy. Pitkittynyt hoidon saaminen saattaa kasvattaa hoidon tarvetta sekä kuolevuutta. [2]

Monet ikäihmiset saattavat ajatella vaivojen olevan osa elämää ja välttämätön vaihe ikääntymisessä. Ajatukset ikääntymistä koskien vaikuttavat henkilön tapaan kokea sekä reagoida kyseisiin vaivoihin.

Vaivojen ennaltaehkäisyn, sekä tulevan hoidon, kuuluisi huomioida ikäihmisten ennakkoluulot sekä uskomukset ikääntymistä sekä liikuntaa kohtaan.

Vähemmän ikään liitettyjä terveysongelmia odottavat ihmiset ovat fyysisesti aktiivisempia sekä kokevat omaavansa paremman fyysisen toimintakyvyn. [3]

Yleinen aktiivisuus ja liikunta on yhdistetty useisiin positiivisiin terveysvaikutuksiin. Liikuntaa voidaan ohjata ja hyödyntää terveydenhuollon parissa lukuisien tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä vammojen hoitamisessa sekä kuntoutuksessa.

Miksi vastusharjoittelu?

Vastusharjoittelua on paljon tutkittu, mutta kuitenkin laajasti alikäytetty ikäihmisten keskuudessa. Vaikka vastusharjoittelua olisi tehty aikaisemmin, se saattaa usein jäädä pois loukkaantumisen, sairastumisen, loman tai muiden harjoitteluohjelmaan liitettyjen ongelmien vuoksi.

Harjoittelun jatkamiseksi tai uudelleen aloittamiseksi täytyisi huomioida henkilön terveydentila mahdollisen loukkaantumisen jälkeen, jotta uusi harjoitteluohjelma sopii kyseisen henkilön tilanteeseen sekä tavoitteisiin. [4]

Vakuuttava tutkimusnäyttö osoittaa, että säännöllisesti suoritettu vastusharjoittelu saattaa ehkäistä, sekä hallita, useiden kroonisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien kehittymistä.
Lisäksi vastusharjoittelu voi parantaa fyysistä toimintakykyä sekä itsenäisyyttä ikäihmisten keskuudessa. [5]

Lihasvoiman kehittämisen lisäksi vastusharjoittelulla on monia hyötyjä. Useat tutkimukset ovat osoittaneet parannusta myös tasapainossa, liikkuvuudessa, tuessa sekä kaatumisen ehkäisemisessä.

Vastusharjoittelulla pystytään lieventämään ikäsidonnaisia muutoksia lihastoiminnassa sekä kehittämään päivittäiseen elämiseen liitettyjä aktiviteetteja. [6]

Näiden hyötyjen vuoksi voidaan todeta vastusharjoittelun olevan tehokas tapa ehkäistä, hoitaa sekä hidastaa tuki- ja liikuntaelinsairauksien syntyä sekä kehittymistä.

Yhteenveto

Ikääntymiseen liitetään useita muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa yksilön toimintakykyyn. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien syntymiseen sekä kehittymiseen voidaan kuitenkin vaikuttaa erilaisilla liikuntamuodoilla.

Vastusharjoittelulla on todettu olevan monia positiivisia vaikutuksia terveyteen iästä riippumatta ja ikääntyessä niiden merkittävyys kasvaa huomattavasti. Vastusharjoittelu ei kuitenkaan ole välttämätön liikuntamuoto vaan yleinen fyysinen aktiivisuus vie pitkälle.

LÄHTEET:

[1] Fejer, René, and Alexander Ruhe. “What Is the Prevalence of Musculoskeletal Problems in the Elderly Population in Developed Countries? A Systematic Critical Literature Review.” 2012 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3507809/.

[2] Gheno, Ramon, et al. “Musculoskeletal Disorders in the Elderly.” Journal of Clinical Imaging Science, Medknow Publications & Media Pvt Ltd, 2012, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3424705/.

[3] Breda, Aili I, and Amber S Watts. “Expectations Regarding Aging, Physical Activity, and Physical Function in Older Adults.” Gerontology & Geriatric Medicine, SAGE Publications, 11 Apr. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5406123/#bibr14-2333721417702350.

[4] Burton, Elissa, et al. “Why Do Seniors Leave Resistance Training Programs?” Clinical Interventions in Aging, Dove Medical Press, 27 Mar. 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5375632/.

[5] Ciolac, Emmanuel Gomes, and José Messias Rodrigues-da-Silva. “Resistance Training as a Tool for Preventing and Treating Musculoskeletal Disorders.” Sports Medicine (Auckland, N.Z.), U.S. National Library of Medicine, Sept. 2016, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26914266.

[6] Papa, Evan V, et al. “Resistance Training for Activity Limitations in Older Adults with Skeletal Muscle Function Deficits: a Systematic Review.” Clinical Interventions in Aging, Dove Medical Press, 13 June 2017, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5479297/.

[7] Nelson, Miriam E, et al. “Physical Activity and Public Health in Older Adults: Recommendation from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association.” Circulation, U.S. National Library of Medicine, 28 Aug. 2007, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17671236/.

admin

admin

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.